Ametlikud reeglid

ROCK kampaania „ROCK HERO“: pildikampaania

1. Kampaania korraldaja on Saku Õlletehase AS.

2. Kampaania toimub perioodil 01.03.10. – 11.04.10 Eesti Vabariigis.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad
4.1. Päevaauhind: Metallica kontserdi pilet (1tk).
4.2. Eriauhind 1: Tallinn Music Week festivali pass (2tk)
4.3. Eriauhind 2: Metallica Meet&Greet (2tk)
4.4. Eriauhind 3: Guitar Hero mängukonsool
4.5. Eriauhind 4: Metallica sümboolikaga asjad (1 komplekt).

5. Pildikampaanias osalemiseks tuleb www.rock.ee lehel vastavale alamlehele ülesse laadida www.rock.ee toodud kirjeldusele vastav pilt, piltide arv ühe inimese kohta ei ole limiteeritud. Pilt kinnitatakse kodulehe moderaatori poolt ja kodulehele ilmuv pilt on tõenduseks kampaanias osalemise kohta. Korrektselt sisestatud isikuandmed piltide üleslaadimisel on eelduseks auhindade kätteandmisel.
Kampaania moderaatoril on õigus ebasobivaid pilte mitte avalikustada, kommentaare kustutada. Moderaatoril on õigus ebaausal teel saadud punkte eemaldada või võistleja konkursist eemaldada!

6. Auhindade väljaandmine ja loosimine:
6.1. Alates 01.03.10 kuni 11.04.10 iga päev kell 00.00 selgitatakse kõigi interneti kodulehele www.rock.ee pildi ülesse laadijate vahel välja 1 Metallica kontserdi pileti võitja. Päevaauhinna saaja väljaselgitamisel osalevad kõik kampaanias osalejad, välja arvatud need, kes on juba päevaauhinna võitnud. Kokku antakse kampaania perioodil välja 42 Metallica kontserdi piletit. Päevaauhinna võitja on antud päeva lõpuks enim hääli saanud kampaanias osaleja.
6.2. Eriauhind 1 loositakse välja kõigi perioodil 01.03.10-21.03.10 kampaanias osalenute vahel igal esmaspäeval (8.03, 15.03 ja 22.03). Iga võitja saab 2 pääset.
6.3. Eriauhind 2 loositakse välja kõigi päevaauhinna võitjate vahel 12.04.10. Iga võitja saab 1 Meet&Greet pääsme.
6.4. Eriauhinnad 3 ja 4 loositakse välja kõigi kampaanias osalenute vahel 12.04.10.

7. Auhindade võitjate nimed avaldatakse interneti kodulehel www.rock.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjale auhinna võitmisest muul viisil eraldi ei teatata.

8. Päevaauhinnad ja eriauhinnad saab kätte alates 02.03.2010 tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.00 Saku Õlletehase AS-ist (Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa).

9. Kui auhinna võitja ei ole hiljemalt 31.08.10 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata või loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

10. Auhindade võitjad peavad tõendama oma isiku vastavust võitja poolt korraldajale edastatud isikuandmetega.

11. Kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias osalemisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le ADM Interactive töötlemiseks oma isikuandmeid kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

12. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS ja OÜ ADM Interactive töötajad ega nende perekonnaliikmed.

13. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

14. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

15. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil kodulehel www.rock.ee ankeeti sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, milline märgiti võitja poolt kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

16. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

17. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

18. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

19. Kampaania lisainfo telefonil 6 508 400 või www.rock.ee