1. 1.Kampaania "MINGE KÕIK METSA“ on alates 30.07.2007 kuni 09.09.2007 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.
4. Kampaania auhindadeks on kuus uut ATV-d Suzuki LT-A700 KingQuad 4x4 Automatic, millest igaühe maksumus on 150 000 krooni. Kampaania perioodil 30.07.2007 kuni 09.09.2007 loositakse iga nädala pühapäeval kõigi kampaanias osalejate vahel välja üks Suzuki LT-A700 KingQuad 4x4 Automatic ATV.
5. Kampaanias osalemiseks tuleb eemaldada ROCK õlle 0,5-liitrise pudeli või ROCK õlle 1,2-liitrise AM pudeli tagaetiketilt seitsmekohalise koodiga (edaspidi: kood) ärarebitav osa (edaspidi: koodikupong) või ROCK õlle 0,5-liitriselt purgilt seitsmekohalise koodiga avamisrõngas (edaspidi: koodikupong) ja saata mobiiltelefoniga SMS lühinumbrile 12010 kujul: ROCK[tühik]seitsmekohaline kood[tühik]Sinu eesnimi[tühik]Sinu perekonnanimi (näiteks: ROCK 7777777 Reilika Lelov). Ühe SMS-ga saab korraga saata 1 (ühe) koodi. SMS-i hind on 3 (kolm) krooni (sisaldab käibemaksu). Kampaanias osalemiseks võib sisestada koodi ka interneti kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti koos oma eesnime, perekonnanime, e-maili aadressiga ja mobiiltelefoni numbriga. Kodulehel www.rock.ee ankeeti andmete sisestamine on tasuta. Kõikidele kampaanias osalejatele saadetakse vastuteade tema registreerimisest. Koodikupong tuleb alles hoida kuni auhinna võitja selgumiseni ja auhinna kätteandmiseni.
6. Auhind loositakse välja iga kampaanianädala pühapäeval, so 05.08.2007, 12.08.2007, 19.08.2007, 26.08.2007 ja 02.09.2007 kell 22.00 ning 09.09.2007 kell 24.00 kõikide nende kampaanias osalejate vahel, kes saatsid kampaania reeglitele vastava SMS-i või täitsid interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi alates auhinna loosimise pühapäevale eelneva pühapäeva kella 22.00-st kuni käesoleva kampaanianädala pühapäeva kella 21.59-ni. 05.08.2007 auhinna loosimisel osalevad need kampaanias osalejad, kes saatsid SMS-i või täitsid kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 30.07.2007 kella 00.00.01-st kuni 05.08.2007 kella 21.59-ni. 09.09.2007 kell 24.00 toimuval auhinna loosimisel osalevad need kampaanias osalejad, kes saatsid SMS-i või täitsid kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 02.09.2007 kella 22.00-st kuni 09.09.2007 kella 23.59-ni. Kõik SMS-i saatnud ja kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osalejad osalevad loosimisel ühe koodiga ühe korra.
7. Auhindade võitjate nimed avaldatakse kodulehel www.rock.ee hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Võitjale teatatakse auhinna võitmisest korraldaja poolt helistamise teel. Kui kampaanias osaleja auhinda ei võitnud, siis korraldaja poolt talle ei helistata.
8. Auhindadeks olevad ATV Suzuki KingQuad saab kätte alates 21.08.2007 Saku Õlletehase AS-st auhinna võitja ja korraldaja poolt kokkulepitud ajal peale auhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist auhinna võitja poolt korraldajale ja auhinna võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga.
9. Auhinna võitja peab esitama korraldajale auhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi. Auhinna kätteandjal on õigus kontrollida võitja poolt esitatud koodikupongi ja koodi õigsust. Koodikupong on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.
10. Kui võitja ei ole hiljemalt 31.10.2007 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.
11 . Korraldajale SMS-i saatnud või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale SMS-i saatmisega või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le OK.EE, OÜ-le TELE-A ja Hanhel Tehnika OÜ-le oma isikuandmeid kampaanias osalemiseks registreerimiseks, kampaania auhinna loosimisel võitja väljaselgitamiseks, võitja nimede avaldamiseks ja auhinna kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).
12 . Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
13. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i, OÜ OK.EE, OÜ TELE-A ja Hanhel Tehnika OÜ töötajad ega nende perekonnaliikmed.
14. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
15. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
16. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või kui võitja ei ole kuni auhinna üleandmiseni alles hoidnud koodikupongi, millel oleva koodi ta korraldajale SMS-ga saatis või kodulehel www.rock.ee ankeedis registreeris, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12010 saadetud SMS-i või kodulehel www.rock.ee ankeeti sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millelt saadeti SMS lühinumbrile 12010 või e-maili aadressil, milline märgiti võitja poolt kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
17. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
18. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee

 
Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!