1. Kampaania "ROCK R-EVOLUTSIOON” on alates 25.07.2005 kuni 04.09.2005 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad : 4.1. päevaauhinnakson kaasaskantav DVD mängija PHILIPS PET-710 . Kampaanias osalejate vahel loositakse välja kokku 42 (nelikümmend kaks) DVD mängijat. Päevaauhinna saab kätte Saku Õlletehase AS-st.

4.2. peaauhinnaks on Segway i180 transporter ( www.segway.com).

5. K ampaanias osalemiseks tuleb eemaldada ROCK õlle 0,5-liitrise pudeli või ROCK õlle 1,0-liitrise AM pudeli tagaetiketilt seitsmekohalise koodiga (edaspidi: kood) ärarebitav osa (edaspidi: koodikupong) ja saata mobiiltelefoniga SMS lühinumbrile 12010 kujul: ROCK[tühik]seitsmekohaline kood[tühik]Sinu eesnimi[tühik]Sinu perekonnanimi (näiteks: ROCK 1234567 Kalle Kaljula). Ühe SMS-ga saab korraga saata 1 (ühe) koodi. SMS-i hind on 3 (kolm) krooni (sisaldab käibemaksu). Kampaanias osalemiseks võib sisestada koodi ka interneti kodulehel www.rock.eeolevasse ankeeti koos oma eesnime, perekonnanime, e-maili aadressiga ja mobiiltelefoni numbriga. K odulehel www.rock.ee ankeeti andmete sisestamine on tasuta. Koodikupongid tuleb alles hoida kuni auhindade võitjate selgumiseni ja auhindade kätteandmiseni. Kõikidele kampaanias osalejatele saadetakse vastuteade tema registreerimisest ja tema poolt päeva jooksul saadetud koodide koguarvust. Päevaauhinna loosimisel osaleb kampaanias osaleja, kes saatis SMS-ga või registreeris kodulehel www.rock.ee 24 (kakskümmend neli) tunni jooksul enne päevaauhinna loosimist kokku vähemalt 3 (kolm) koodi. Peaauhinna loosimisel osaleb kampaanias osaleja, kes kogu kampaania vältel saatis SMS-ga või registreeris kodulehel www.rock.eekokkuvähemalt 3 (kolm) koodi (võivad olla saadetud või registreeritud erinevatel päevadel). NB! päevaauhinna ja peaauhinna loosimisel lähevad arvesse 3 (kolmest) koodist koosnevad koodikomplektid, mis võivad koosneda nii kampaanias osaleja poolt SMS-ga saadetud koodidest kui ka tema poolt kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti sisestatud koodidest.

6. Päevaauhind loositakse välja alates 25.07.2005 kuni 04.09.2005 iga päev kell 22.00. 25.07.2005 loositakse päevaauhind välja kõikide nende kampaanias osalejate vahel, kes saatsid SMS-ga või registreerisid kodulehel www.rock.ee ankeedis kokku vähemalt 3 (kolm) koodi alates 25.07.2005 kella 00.00.01-st kuni 25.07.2005 kella 21.59-ni. Alates 25.07.2005 kuni 04.09.2005 loositakse päevaauhind välja nende kampaanias osalejate vahel, kes saatsid SMS-ga või registreerisid kodulehel www.rock.eeankeedis kokku vähemalt 3 (kolm) koodi alates loosimisele eelneva päeva kella 22.00-st kuni loosimise päeva kella 21.59-ni. Kõik päevaauhinna loosimiseks koode sisestanud kampaanias osalejad saavad ühte koodi kasutada loosimisel osalemiseks ühel korral.

7. Peaauhind loositakse välja 05.09.2005 kõikide kampaanias osalejate vahel, kes saatsid SMS-ga või sisestasid kodulehel www.rock.ee ankeeti vähemalt 3 (kolm) koodi alates 25.07.2005 kella 00.00.01-st kuni 04.09.2005 kella 21.59-ni. Juhul, kui kampaanias osaleja võitis päevaauhinna, siis päevaauhinna võitmise aluseks olnud 3 (kolm) koodi osalevad ka peaauhinna loosimisel.

8. Päevaauhindade võitjate nimed avaldatakse kodulehel www.rock.eehiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval ja peaauhinna võitja nimi avaldatakse kodulehel www.rock.ee05.09.2005. Võitjale teatatakse auhinna võitmisest SMS-ga. Kui kampaanias osaleja auhinda ei võitnud, siis ta eeltoodud teadet ei saa. Peaauhinna võitjaga võetakse korraldaja poolt isiklikult ühendust

9. Peaauhinnaks oleva Segway i180 saab kätte alates 06.09.2005 tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.00 Saku Õlletehase AS-st (Tallinna mnt 2, Saku, Harjumaa) peale peaauhinna võitmise aluseks olnud 3 (kolm) koodikupongi esitamist ja võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga.

10. Päevaauhinna saab kätte alates võitja nime avaldamisest kodulehel www.rock.eekuni 31.10.2005 (kaasa arvatud) Saku Õlletehase AS-st (Tallinna mnt 2, Saku, Harjumaa) peale päevaauhinna võitmise aluseks olnud 3 (kolm) koodikupongi esitamist ja võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga.

11. Auhinna kätteandjal on õigus kontrollida võitja poolt esitatud koodikupongide õigsust. Koodikupong on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

12. Kui võitja ei ole hiljemalt 31.10.2005 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

13. Korraldajale SMS-i saatnud või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale SMS-i saatmisega või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le OK.EE ja OÜ-le TELE-A oma isikuandmeid kampaanias osalemiseks registreerimiseks, kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).

14. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

15. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i, OÜ OK.EE ja OÜ TELE-A töötajad ega nende perekonnaliikmed.

16. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

17. Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

18. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või kui võitja ei ole kuni auhinna üleandmiseni alles hoidnud koodikupongi, millel oleva koodi ta korraldajale SMS-ga saatis või kodulehel www.rock.eeankeedis registreeris, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12010 saadetud SMS-i või kodulehel www.rock.eeankeeti sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millelt saadeti SMS lühinumbrile 12010 või e-maili aadressil, milline märgiti võitja poolt kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

19. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

20. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

21. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee
Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!