1. Kampaania "SINU HUMMER H3“ on alates 01.08.2006 kuni 17.09.2006 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania auhinnaks on uus maastur Hummer H3 (mootor: 3.5l/ 164kW/ 220Hj; värvus: must; maksumus koos käibemaksuga: 890 000 krooni).

5. Kampaanias osalemiseks tuleb eemaldada ROCK õlle 0,5-liitrise pudeli või ROCK PEPPER õlle 0,5–liitrise pudeli või ROCK õlle 1-liitrise AM pudeli tagaetiketilt seitsmekohalise koodiga (edaspidi: kood) ärarebitav osa (edaspidi: koodikupong) või ROCK õlle 0,5-liitriselt purgilt seitsmekohalise koodiga avamisrõngas (edaspidi: koodikupong) ja saata mobiiltelefoniga SMS lühinumbrile 12010 kujul: ROCK[tühik]seitsmekohaline kood[tühik]Sinu eesnimi[tühik]Sinu perekonnanimi (näiteks: ROCK 7777777 Kalle Kaljula). Ühe SMS-ga saab korraga saata 1 (ühe) koodi. SMS-i hind on 3 (kolm) krooni (sisaldab käibemaksu). Kampaanias osalemiseks võib sisestada koodi ka interneti kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti koos oma eesnime, perekonnanime, e-maili aadressiga ja mobiiltelefoni numbriga. Kodulehel www.rock.ee ankeeti andmete sisestamine on tasuta. Kõikidele kampaanias osalejatele saadetakse vastuteade tema registreerimisest. Koodikupong tuleb alles hoida kuni auhinna võitja selgumiseni ja auhinna kätteandmiseni.

6. Auhind loositakse välja 19.09.2006 kõikide kampaanias osalejate vahel, kes saatsid kampaania reeglitele vastava SMS-i või täitsid interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 01.08.2006 kella 00.00.01-st kuni 17.09.2006 kella 24.00.00-ni. Kõik kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osalejad osalevad auhinna loosimises ühe koodiga ühe korra.

7. Auhinna võitja nimi avaldatakse kodulehel www.rock.ee hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Võitjale teatatakse auhinna võitmisest korraldaja poolt helistamise teel. Kui kampaanias osaleja auhinda ei võitnud, siis korraldaja poolt talle ei helistata.

8. Auhinnaks oleva maasturi Hummer H3 saab kätte alates 20.09.2006 Saku Õlletehase AS-st auhinna võitja ja korraldaja poolt kokkulepitud ajal peale auhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist auhinna võitja poolt korraldajale ja auhinna võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga.

9. Auhinna võitja peab esitama korraldajale auhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi. Auhinna kätteandjal on õigus kontrollida võitja poolt esitatud koodikupongi ja koodi õigsust. Koodikupong on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

10. Kui võitja ei ole hiljemalt 10.10.2006 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

11. Korraldajale SMS-i saatnud või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale SMS-i saatmisega või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le OK.EE, OÜ-le TELE-A ja Premium Motors Grupp AS-le oma isikuandmeid kampaanias osalemiseks registreerimiseks, kampaania auhinna loosimisel võitja väljaselgitamiseks, võitja nimede avaldamiseks ja auhinna kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).

12. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

13. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i, OÜ OK.EE, OÜ TELE-A ja Premium Motors Grupp AS töötajad ega nende perekonnaliikmed.

14. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

15. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

16. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või kui võitja ei ole kuni auhinna üleandmiseni alles hoidnud koodikupongi, millel oleva koodi ta korraldajale SMS-ga saatis või kodulehel www.rock.ee ankeedis registreeris, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12010 saadetud SMS-i või kodulehel www.rock.ee ankeeti sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millelt saadeti SMS lühinumbrile 12010 või e-maili aadressil, milline märgiti võitja poolt kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

17. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

18. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee
 
Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!