1. Kampaania "KAPID SÕIDAVAD SISSE” on alates 25.04.2005 kuni 05.06.2005 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad:
4.1. päevaauhinnaks
on 500 kroonine komplekti CD-sid (hind sisaldab käibemaksu). Kampaanias osalejate vahel loositakse välja kokku 42 komplekti CD-sid. Päevaauhinna võitja saab CD-d valida Tallinnas Viru Keskuses asuvast Laseringi muusikapoest.
4.2.
nädalaauhinnaks on ROCK minibaar. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja kokku 6 ROCK minibaari.
4.3. peaauhinnaks
on kuum kapp ehk ROCK jukebox koos peaauhinna võitja poolt valitud 60 CD-ga. Peaauhinna võitja saab 60 CD-d valida Tallinnas Viru Keskuses asuvast Laseringi muusikapoest.

5. K ampaanias osalemiseks tuleb eemaldada ROCK õlle 0,5-liitrise pudeli või ROCK õlle 1,0-liitrise AM pudeli tagaetiketilt seitsmekohalise koodiga (edaspidi: kood) ärarebitav osa (edaspidi: koodikupong) ja saata mobiiltelefoniga SMS lühinumbrile 12010 kujul: ROCK[tühik]seitsmekohaline kood[tühik]Sinu eesnimi[tühik]Sinu perekonnanimi (näiteks: ROCK 1234567 Henry Kõrvits). SMS-i hind on 3 krooni (sisaldab käibemaksu). Kampaanias osalemiseks võib sisestada koodi ka interneti kodulehel www.rock.eeolevasse ankeeti koos oma eesnime, perekonnanime ja e-maili aadressiga. K odulehel www.rock.ee ankeeti andmete sisestamine on tasuta. Koodikupong tuleb alles hoida kuni auhindade võitjate selgumiseni ja auhindade kätteandmiseni. Kõikidele kampaanias osalejatele saadetakse olenevalt osalemise viisist kas SMS-ga või e-maili teel vastuteade tema registreerimisest ja tema poolt nädala jooksul saadetud koodide koguarvust.

6. Päevaauhind loositakse välja alates 25.04.2005 kuni 05.06.2005 iga päev kell 22.00 SMS-i saatnute või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnute vahel. 25.04.2005 loositakse päevaauhind välja kõikide nende kampaanias osalejate vahel, kes saatsid SMS-i või täitsid kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 25.04.2005 kella 00.00.01-st kuni 25.04.2005 kella 21.59-ni. Alates 26.04.2005 kuni 05.06.2005 loositakse päevaauhind välja nende kampaanias osalejate vahel, kes saatsid SMS-i või täitsid kodulehel www.rock.eeankeedi alates loosimisele eelneva päeva kella 22.00-st kuni loosimise päeva kella 21.59-ni. Kõik SMS-i saatnud ja kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osalejad osalevad päevaauhinna loosimisel ühe koodiga ühe korra.

7. Nädalaauhind loositakse välja iga kampaanianädala pühapäeval, so 01.05.2005, 08.05.2005, 15.05.2005, 22.05.2005, 29.05.2005 ja 05.06.2005 kell 22.01 kõikide nende kampaanias osalejate vahel, kes saatsid SMS-ga või sisestasid kodulehel www.rock.eeankeeti vähemalt 7 koodi alates nädalaauhinna loosimise pühapäevale eelneva pühapäeva kella 22.00-st kuni käesoleva kampaanianädala pühapäeva kella 21.59-ni. 01.05.2005 nädalaauhinna loosimisel osalevad need kampaanias osalejad, kes saatsid SMS-i või täitsid kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 25.04.2005 kella 00.00.01-st kuni 01.05.2005 kella 21.59-ni. Iga SMS-ga saadetud või kodulehel www.rock.eeregistreeritud 7 koodi annab kampaanias osalejale nädalaauhinna loosimisel 1 hääle. Mida rohkem seitsmest koodist koosnevaid koodikomplekte kampaanias osaleja arvele koguneb, seda rohkem hääli ta nädalaauhinna loosimisel saab.

8. Peaauhind loositakse välja 07.06.2005 kõikide kampaanias osalejate vahel, kes saatsid SMS-i või täitsid kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 25.04.2005 kella 00.00.01-st kuni 05.06.2005 kella 21.59-ni.

9. Auhindade võitjate nimed avaldatakse kodulehel www.rock.eehiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjale teatatakse auhinna võitmisest olenevalt tema kampaanias osalemise viisist SMS-ga või e-maili teel. Peaauhinna võitjaga võetakse korraldaja poolt isiklikult ühendust. Kui kampaanias osaleja auhinda ei võitnud, siis ta eeltoodud teadet ei saa.

10. Peaauhinna osaks oleva ROCK jukeboxi saab kätte alates 11.06 .2005tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.00 vastavalt võitja soovile ja eelnevale kokkuleppele korraldajaga kas Saku Õlletehase AS-st (Tallinna mnt 2, Saku, Harjumaa) või Saku Õlletehase AS-i Lõuna-Eesti esindusest (Ravila 59, Tartu) peale peaauhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist ja võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga. Peaauhinna osaks olevad 60 CD-d saab võitja kätte alates 11.06.2005 kuni 31.08.2005 (kaasa arvatud)Tallinnas Viru Keskuses asuvast Laseringi muusikapoest peale peaauhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist ja võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga. Peaauhinna võitja peab tema poolt valitud CD-d korraga Laseringi muusikapoelt vastu võtma.

11. Nädalaauhinna saab kätte alates 05.05.2005tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.00 vastavalt võitja soovile ja eelnevale kokkuleppele korraldajaga kas Saku Õlletehase AS-st (Tallinna mnt 2, Saku, Harjumaa) või Saku Õlletehase AS-i Lõuna-Eesti esindusest (Ravila 59, Tartu) peale nädalaauhinna võitmise aluseks olnud koodikupongide esitamist ja võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga.

12. Päevaauhinna saab kätte alates võitja nime avaldamisest kodulehel www.rock.eekuni 31.08.2005 (kaasa arvatud)Tallinnas Viru Keskuses asuvast Laseringi muusikapoest peale päevaauhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist ja võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga. Päevaauhinna võitja peab tema poolt valitud CD-d korraga Laseringi muusikapoelt vastu võtma. Juhul, kui päevaauhinna võitja poolt Laseringi muusikapoest valitud CD-de maksumus on kokku üle 500 krooni, siis maksab võitja ise Laseringi muusikapoele 500 krooni ületava summa, mida korraldaja poolt võitjale ei hüvitata. Juhul, kui päevaauhinna võitja poolt Laseringi muusikapoest valitud CD-de maksumus on kokku alla 500 krooni, siis Laseringi muusikapood ega korraldaja ei hüvita võitjale tema poolt valitud CD-de maksumuse ja päevaauhinna maksumuse 500 krooni vaheks olevat summat.

13. Auhinna kätteandjal on õigus kontrollida võitja poolt esitatud koodikupongi õigsust. Koodikupong on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

14. Kui võitja ei ole hiljemalt 31.08.2005 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

15. Korraldajale SMS-i saatnud või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale SMS-i saatmisega või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le OK.EE, OÜ-le TELE-A ja OÜ-le Lasering oma isikuandmeid kampaanias osalemiseks registreerimiseks, kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).

16. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

17 . Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i, OÜ OK.EE ja OÜ TELE-A töötajad ega nende perekonnaliikmed.

18. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

19. Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

20. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või kui võitja ei ole kuni auhinna üleandmiseni alles hoidnud koodikupongi, millel oleva koodi ta korraldajale SMS-ga saatis või kodulehel www.rock.eeankeedis registreeris, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12010 saadetud SMS-i või kodulehel www.rock.eeankeeti sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millelt saadeti SMS lühinumbrile 12010 või e-maili aadressil, milline märgiti võitja poolt kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

21. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

22 . Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

23 . Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee

 
Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!