1. Kampaania "ROCKI KINDAD“ on alates 26.11.2007 kuni 22.01.2008 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania auhindadeks on 300 paari ROCK täisnahast kindaid.

5. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaanias osalejal korraldajale saata Eesti Posti oran˛is turvaümbrikus 50 kaupa Saku ROCK õlle 0,5L purgi erimärgistusega avamisrõngaid (edaspidi avamisrõngas). Kampaanias osaleva ROCK õlle 0,5L purgi avamisrõnga erimärgistuseks on avamisrõnga all olev sõna ROCK. Ümbrikule tuleb märkida märgusõna „ROCKI KINDAD”, korraldaja nimi ja aadress (Saku Õlletehase AS; Tallinna mnt 2, Saku, Harjumaa 75501), kampaanias osaleja nimi, sünnikuupäev, aadress ja telefoninumber ning ümbrikus olevate avamisrõngaste arv. Ühes ümbrikus võib osaleja korraldajale korraga saata ka mitu 50 avamisrõngast koosnevat komplekti. Ümbriku postitamise viimane kuupäev on 22.01.2008 (postitempli kuupäev).

6. 200 kampaanias osalejat, kes saadavad korraldajale alates 26.11.2007 kuni 22.01.2008 (postitempli kuupäev) kõige rohkem kampaania reeglitele vastavaid avamisrõngad, saavad igaüks ühe paari ROCK kindaid. Kõikide ülejäänud kampaanias osalejate vahel, kes saadavad korraldajale alates 26.11.2007 kuni 22.01.2008 (postitempli kuupäev) vähemalt 50 avamisrõngast, loositakse välja 100 paari ROCK kindaid.

7. Auhindade võitjad selguvad 04.02.2008 ja võitjate nimed avaldatakse kodulehel www.rock.ee 04.02.2008. Võitjale ei teatata auhinna võitmisest muul viisil.

8. Auhindadeks olevad ROCK kindad saab kätte alates 05.02.2008 kuni 29.02.2008 (kaasa arvatud) Saku Õlletehase AS-st auhinna võitja poolt korraldajale saadetud ümbrikul toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga.

9. Korraldajal on õigus kontrollida võitja poolt esitatud avamisrõngaste õigsust. Avamisrõngas on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

10. Kui auhinna võitja ei ole hiljemalt 29.02.2008 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine auhinna võitja.

11. Korraldajale avamisrõngad saatnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta ümbrikul esitatud andmete õigsust ja ümbrikus olevate avamisrõngaste arvu vastavust ümbrikul toodud arvuga, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale avamisrõngaste saatmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le OK.EE oma isikuandmeid kampaanias osalemiseks registreerimiseks, kampaania auhinna loosimisel võitja väljaselgitamiseks, võitja nime avaldamiseks ja auhinna kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).

12. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

13. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i ja OÜ OK.EE töötajad ega nende perekonnaliikmed.

14. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

15. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

16. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete isikuandmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil saadetud avamisrõngaste korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

17. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

18. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCKI KINDAD".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee
 
Rock — karm õlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!