1. Kampaania "KUNSTLUMI" on alates 01.11.2005 kuni 31.12.2005 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania peaauhinnaks on videoprojektor Canon LV S3 ja auhindadeks on 50 musta Rocki sulejopet.

5. Kampaanias osalemiseks tuleb kaunistada ROCK õlle 0,5-liitriste pudelite KUNSTLUME kampaania valgete korkidega (edaspidi: erikork) oma tuba, maja, aed või mõni muu koht kampaanias osaleja poolt valitud viisil, kusjuures oluline on kompositsioonis kasutatud erikorkide rohkus, et vaatajale jääks mulje lumest, ning teha eeltoodud erikorkidest loodud kujundusest foto, kus võivad lisaks erikorkidest kompositsioonile olla jäädvustatud ka muud esemed ja/või isikud. Erikorkidest valmistatud kujundusest tehtud foto tuleb saata hiljemalt 31.12.2005 koos kampaanias osaleja kasvu (S, M, L, XL või XXL - see on vajalik auhinnaks oleva musta Rock sulejope suuruse määramiseks), ees- ja perekonnanime, vanuse ja telefoninumbriga e-posti aadressil: xmas@pruul.ee. Fotode saatmine on kampaanias osalejale tasuta.

6. Kampaanias osalejate poolt korraldajale saadetud fotosid eksponeeritakse kodulehel www.rock.ee. Korraldaja jätab endale õiguse mitte eksponeerida kodulehel www.rock.ee kampaanias osalejate poolt saadetud fotosid, milliste tehniline kvaliteet ei ole eksponeerimiseks piisav või millistel kujutatu on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega, heade kommetega ja tavadega või milliseid korraldaja ei pea võimalikuks eksponeerida muudel põhjustel.

7. Kampaanias osalejate poolt saadetud fotosid hindab Saku Õlletehase AS-i ja Rock õlle reklaamiagentuuri Tank Grupi AS-i esindajatest moodustatav žürii, kuhu kuuluvad alljärgnevad isikud: Saku Õlletehase AS-i turundusdirektor Karin Sepp, Saku Õlletehase AS-i Rock õlle tootejuht Henry Kõrvits, Tank Grupi AS-i töötajad Laur-Leho Kaljumets ja Joel Volkov.

8. Hiljemalt 16.01.2006 avaldatakse kodulehel www.rock.ee žürii hinnangul parima foto eest peaauhinna saava kampaanias osaleja nimi ja paremuselt järgmiste 50 foto eest auhinnad saavate kampaanias osalejate nimed. Peaauhinna võitjaga võetakse korraldaja poolt telefoni teel isiklikult ühendust. Auhindade võitjatele teatatakse auhindade võitmisest e-posti aadressil, millelt auhinna võitja korraldajale 50 parema foto hulka valitud konkreetse foto saatis. Kui kampaanias osaleja peaauhinda või auhinda ei võitnud, siis ta eeltoodud teadet ei saa.

9. Peaauhinnaks oleva videoprojektori Canon LV S3 saab kätte alates 16.01.2006 tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.00 Saku Õlletehase AS-st (Tallinna mnt 2, Saku, Harjumaa) peale peaauhinna võitja poolt korraldajale koos fotoga saadetud isikuandmete vastavuse kinnitamist isikuttõendava dokumendiga.

10. Auhindadeks olevad mustad Rock sulejoped saab kätte alates 16.01.2006 Saku Õlletehase AS-st (Tallinna mnt 2, Saku, Harjumaa) peale auhinna võitja poolt korraldajale koos fotoga saadetud isikuandmete vastavuse kinnitamist isikuttõendava dokumendiga. Auhinna võitja saab sellises suuruses jope, millise suuruse (S, M, L, XL või XXL) ta märkis korraldajale koos fotoga saadetud andmetes.

11. Kui võitja ei ole hiljemalt 30.04.2006 peaauhinda või auhinda korraldajalt vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle peaauhind või auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

12. Korraldajale koos oma isikuandmetega foto saatnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale koos fotoga oma isikuandmete saatmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja avaldada kodulehel www.rock.ee kampaanias osaleja poolt saadetud eksponeeritava foto juures tema isikuandmeid ning kasutada tema isikuandmeid võitjate nimede avaldamiseks ja peaauhinna või auhindade kätteandmiseks ning isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).

13. Kampaania peaauhinna või auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

14. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i ja OÜ OK.EE töötajad ega nende perekonnaliikmed.

15. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud peaauhinda ja auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale selle maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui peaauhind või auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

16. Võitjatele peaauhinna ja auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub
korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

17.
Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete isikuandmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil e-posti aadressile xmas@pruul.ee saadetud foto korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu peaauhinna võitjaga kontakti saada telefoninumbril, milline saadeti kampaanias osaleja poolt korraldajale koos fotoga; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-posti aadressil, millelt kampaanias osaleja korraldajale 50 parema foto hulka valitud konkreetse foto saatis), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja poolt saadetud foto kõrvalejäämise eest fotosid hindava žürii tegevusest või peaauhinna või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

18. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta kampaanias osalejate poolt saadetud fotod žürii poolt hindamata ja peaauhind ning auhinnad määramata ja/või peaauhind ja auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

19. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

20. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8400 või www.rock.ee

Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!