1. Kampaania "HARD ROCK LAAGER 2008" on alates 15.05.2008 kuni 15.06.2008 toimuv tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida korraldab Saku Õlletehase AS, asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa (edaspidi: korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad:
4.1. 24 (kakskümmend neli) pääset kahele inimesele 27.-28.06.2008 Vana-Vigalas toimuvale üritusele HARD ROCK LAAGER 2008 (edaspidi pääse);
4.2. 50 (viiskümmend) HARD ROCK LAAGER 2008 sümboolikaga T-särki (edaspidi T-särk);
4.3. Peaauhinnaks on 09.-15.07.2008 toimuv bussireis peaauhinna võitjale ja tema reisikaaslasele Tšehhimaal Visovices 10.-13.07.2008 toimuvale MASTERS OF ROCK FESTIVAL 2008 (edaspidi reis). Reisi võitjal reisikaaslase puudumise korral ei ole korraldaja kohustatud reisikaaslaste arvele langeva peaauhinna osa maksumust reisi võitjale rahas hüvitama ega asendama peaauhinda või selle osa teist liiki auhinnaga. Reisi korraldab Metal Travel Agency (OÜ Hepato). Peaauhinnaks oleva reisi pakett koosneb alljärgnevast:
  • bussireis kahele inimesele marsruudil Tallinn-Visovice ja Visovice-Tallinn;
  • kahe inimese majutus kolmetärni hotellis Zlinis (4 ööd);
  • MASTERS OF ROCK FESTIVAL 2008 pääse kahele inimesele;
  • info reisi kohta http://www.metaltravel.net/main.htm
5. Kampaanis osalemist võimaldavad Maxima Eesti OÜ kauplusteketis Maxima müüdavad spetsiaalse kampaaniamärgistusega 0,5-liitristesse pudelitesse pakendatud Rock õlle nelipakid ja 0,5-liitristesse purkidesse pakendatud Rock õlle kuuspakid. Kampaanias osalemiseks tuleb lõigata välja Rock õlle pakil olevalt kleepsult tähistatud osa (edaspidi kupong), kirjutada kupongile oma nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ning märkida ümbrikule märgusõna “ROCK” ja saata korraldajale aadressil Saku Õlletehase AS, Tallinna mnt 2, Saku, Harjumaa 75501.

6.1. 12 pääset üritusele HARD ROCK LAAGER 2008 ja 25 T-särki loositakse välja 03.06.2008 ning loosimisel osalevad kõik kampaanias osalejad, kelle poolt saadetud kampaania reeglitele vastavad kupongid on korraldajale kohale jõudnud hiljemalt loosimisele eelneva päeva, so 02.06.2008 õhtuks.

6.2. 12 pääset üritusele HARD ROCK LAAGER 2008 ja 25 T-särki loositakse välja 18.06.2008 ning loosimisel osalevad kõik kampaanias osalejad, kelle poolt saadetud kampaania reeglitele vastavad kupongid on korraldajale kohale jõudnud loosimise päeval, so 18.06.2008 kella 12.00-ks. Kõik kampaania reeglitele vastavad kupongid, millised ei võida HARD ROCK LAAGER 2008 pääsmeid või T-särki 03.06.2008 toimuval loosimisel, osalevad 18.06.2008 toimuval loosimisel.

7. Peaauhinnaks olev reis MASTERS OF ROCK FESTIVAL 2008 loositakse välja 18.06.2008 ning loosimisel osalevad kõik kampaanias osalejad, kelle poolt saadetud kampaania reeglitele vastavad kupongid on korraldajale kohale jõudnud loosimise päeval, so 18.06.2008 kella 12.00-ks. Kõik kampaania reeglitele vastavad kupongid, millised ei võida HARD ROCK LAAGER 2008 pääsmeid või T-särki 03.06.2008 või 18.06.2008 toimuval loosimisel, osalevad 18.06.2008 toimuval reisi loosimisel.

8. Auhindade võitjate nimed avaldatakse kodulehel www.rock.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval.

9. Korraldaja ei vastuta reisi võitjale ja/või tema reisikaaslasele reisil tekkida võivate võimalike kahjude eest. Korraldaja ei vastuta reisi võitja ja/või tema reisikaaslase poolt kolmandatele isikutele reisil tekitatud võimalike kahjude eest.

10. Peaauhinnaks oleva reisi üksikasjades lepivad peaauhinna võitja ja korraldaja kokku hiljemalt 27.06.2008 peale peaauhinna võitmise aluseks olnud kupongil olevate isikuandmete vastavuse kinnitamist isikuttõendava dokumendiga peaauhinna võitja poolt.

11. HARD ROCK LAAGER 2008 pääsmed ja T-särgid saab kätte alates 09.06.2008 kuni 27.06.2008 (kaasa arvatud) Saku Õlletehase AS-ist aadressil Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa, tööpäeviti kella 9.00 kuni 15.30 peale auhinna võitmise aluseks olnud kupongil olevate isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga. Kui võitja ei ole hiljemalt 27.06.2008 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

12. Auhinna kätteandjal on õigus kontrollida võitja poolt korraldajale saadetud kupongi õigsust. Kupong on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

13. Korraldajale kupongi saatnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale kupongi saatmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada peaauhinna võitja reisi korraldajale OÜ Hepato (Metal Travel Agency) oma isikuandmeid kampaanias osalemiseks registreerimiseks, kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).

14. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

15. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS ja OÜ Hepato töötajad ega nende perekonnaliikmed.

16. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

17. Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

18. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil korraldajale saadetud kupongi korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada telefoni numbril või e-maili aadressil, milline märgiti võitja poolt kupongile), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

19. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

20. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

21. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee