1. Kampaania "AASTAKS MAJA“ on alates 24.09.2007 kuni 11.11.2007 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.
4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad:
  4.1 Peaauhinnaks on kampaania võitja õigus kasutada ajavahemikul 04.01.2008 kuni 03.01.2009 korraldaja poolt peaauhinna võitjale Tartus tasuta kasutada antavat eramut. Korraldaja tasub eramu omanikule üürikulud, kuid kõik muud eramu kasutamisega seotud kulud kannab kampaania peaauhinna võitja. Peaauhinda ei saa rahas välja võtta ja eramut ei tohi kolmandale isikule allüürile anda. Peaauhinna võitja selgitatakse välja 15.11.2007.
  4.2. Nädalaauhinnaks on jalgaratas (mark: Chopper; suurus: 24''; käike: 3; tagavahetaja: Shimano Nexus; raam: 24'' Chopper, teras; kett: Taya 410; pidurid: ees V-pidur ja taga V-pidur 60mm; veljed: ees 24'', 48H alu ja taga: 20'', 36H, alu; rehvid: ees Kenda 24x1,95 City Slick ja taga 20x3,0; sadul: Classic Chopper). Jalgratta maksumus on koos käibemaksuga 4990 krooni. Kampaania perioodil 24.09.2007 kuni 11.11.2007 loositakse iga nädala pühapäeval kõigi kampaanias osalejate vahel välja üks jalgratas. Kokku loositakse välja 7 jalgratast.
5. Kampaanias osalemiseks tuleb saata Saku ROCK õlle 0,5L pudeli 4-paki ümbrise või Saku ROCK õlle 0,5L purgi 6-paki ümbrise (edaspidi: koodikupong) siseküljel olev kuuekohaline kood (edaspidi: kood) mobiiltelefoniga SMS lühinumbrile 12010 kujul: ROCK[tühik]kuuekohaline kood[tühik]Sinu eesnimi[tühik]Sinu perekonnanimi (näiteks: ROCK 666666 Rauno Stüff). Ühe SMS-ga saab korraga saata 1 (ühe) koodi. SMS-i hind on 3 (kolm) krooni (sisaldab käibemaksu). Kampaanias osalemiseks võib sisestada koodi ka interneti kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti koos oma eesnime, perekonnanime, e-maili aadressiga ja mobiiltelefoni numbriga. Kodulehel www.rock.ee ankeeti andmete sisestamine on tasuta. Kõikidele kampaanias osalejatele saadetakse vastuteade tema registreerimisest. Koodikupong tuleb alles hoida kuni auhinna võitja selgumiseni ja auhinna kätteandmiseni.
6. Nädalaauhinnad loositakse välja iga kampaanianädala pühapäeval, so 30.09.2007, 07.10.2007, 14.10.2007, 21.10.2007, 28.10.2007 ja 04.11.2007 kell 22.00 ning 11.11.2007 kell 24.00 kõikide nende kampaanias osalejate vahel, kes saatsid kampaania reeglitele vastava SMS-i või täitsid interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi alates nädalaauhinna loosimise pühapäevale eelneva pühapäeva kella 22.00-st kuni käesoleva kampaanianädala pühapäeva kella 21.59-ni. 30.09.2007 nädalaauhinna loosimisel osalevad need kampaanias osalejad, kes saatsid SMS-i või täitsid kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 24.09.2007 kuni 30.09.2007 kella 21.59-ni. 11.11.2007 kell 24.00 toimuval nädalaauhinna loosimisel osalevad need kampaanias osalejad, kes saatsid SMS-i või täitsid kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 04.11.2007 kella 22.00-st kuni 11.11.2007 kella 23.59-ni. Kõik SMS-i saatnud ja kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osalejad osalevad nädalalauhinna loosimisel ühe koodiga ühe korra.
7. Peaauhinna saab kampaanias osaleja, kes alates 24.09.2007 kuni 11.11.2007 kella 23.59-ni saadab korraldajale kõige rohkem kampaania reeglitele vastavaid SMS-e või sisestab kõige rohkem koode interneti kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti.
8. Nädalaauhindade võitjate nimed avaldatakse kodulehel www.rock.ee hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval ja peaauhinna võitja nimi avaldatakse kodulehel www.rock.ee 15.11.2007. Võitjale teatatakse auhinna võitmisest korraldaja poolt helistamise teel. Kui kampaanias osaleja auhinda ei võitnud, siis korraldaja poolt talle ei helistata.
9. Nädalaauhinnaks olevad jalgrattad saab kätte alates nädalaauhinna võitja nime avaldamisest kodulehel www.rock.ee kuni 14.12.2007 (kaasa arvatud) Saku Õlletehase AS-st nädalaauhinna võitja ja korraldaja poolt kokkulepitud ajal peale nädalaauhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi (Saku ROCK õlle 0,5L pudeli 4-paki ümbris või Saku ROCK õlle 0,5L purgi 6-paki ümbris), millel oleva seitsemkohalise koodi kampaanias osaleja korraldajale saatis, esitamist nädalaauhinna võitja poolt korraldajale ja nädalaauhinna võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga.
10. Peaauhinna võitja ja korraldaja sõlmivad hiljemalt 03.01.2008 üürilepingu, mille kohaselt on peaauhinna võitjal õigus kasutada ajavahemikul 04.01.2008 kuni 03.01.2009 Tartus asuvat eramut. Korraldaja valib välja peaauhinna võitjale kasutada antava eramu ja sõlmib eramu omanikuga üürilepingu. Korraldajaga eramu üürilepingut sõlmides kinnitab peaauhinna võitja, et ta kohustub täitma eramu üürilepingu kõiki tingimusi ja et ta on teadlik sellest, et korraldaja tasub eramu omanikule üürikulu, kuid kõik muud eramu kasutamisega seotud kulud kannab kampaania võitja ning et ta on teadlik sellest, et eramut ei tohi kolmandale isikule allüürile anda.
11 . Auhinna võitja peab esitama korraldajale auhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi. Auhinna kätteandjal on õigus kontrollida võitja poolt esitatud koodikupongi ja koodi õigsust. Koodikupong on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.
12 . Kui nädalaauhinna võitja ei ole hiljemalt 14.12.2007 nädalaauhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle nädalaauhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine nädalaauhinna võitja. Kui peaauhinna võitja ei ole hiljemalt 03.01.2008 sõlminud korraldajaga Tartus asuva eramu üürilepingut, on korraldajal õigus jätta talle peaauhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine peaauhinna võitja.
13. Korraldajale SMS-i saatnud või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale SMS-i saatmisega või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le OK.EE ja OÜ-le TELE-A oma isikuandmeid kampaanias osalemiseks registreerimiseks, kampaania auhinna loosimisel võitja väljaselgitamiseks, võitja nime avaldamiseks ja auhinna kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).
14. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
15. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i, OÜ OK.EE ja OÜ TELE-A töötajad ega nende perekonnaliikmed.
16. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
17. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
18. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või kui võitja ei ole kuni auhinna üleandmiseni alles hoidnud koodikupongi, millel oleva koodi ta korraldajale SMS-ga saatis või kodulehel www.rock.ee ankeedis registreeris, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12010 saadetud SMS-i või kodulehel www.rock.ee ankeeti sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millelt saadeti SMS lühinumbrile 12010 või e-maili aadressil, milline märgiti võitja poolt kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
19. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
20. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
21. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee
 
Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!