1. Kampaania "ROCK MUSTANG“ on alates 01.03.2006 kuni 12.04.2006 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad :
4.1. Nädalaauhinnaks on pangakaart (sularahakaart) koos 10 000 krooniga. Pangakaarti saab kasutada alates pangakaardi väljastamisest AS SEB Eesti Ühispanga poolt kuni 31.12.2006 ainult AS SEB Eesti Ühispanga sularaha- ja makseautomaatides. NB! Pangakaarti ei saa kasutada kaupade ja teenuste eest tasumiseks sularaha kasutamata ega mõne teise panga sularaha- või makseautomaadis.
4.2. Peaauhinnaks on uus sõiduauto Ford Mustang (mootor: 4.0l/ 157kW/ 220Hj; värvus: must; maksumus koos käibemaksuga: 495 000 krooni).

5. K ampaanias osalemiseks tuleb eemaldada ROCK õlle 0,5-liitrise pudeli või ROCK õlle 1,0-liitrise AM pudeli tagaetiketilt seitsmekohalise koodiga (edaspidi: kood) ärarebitav osa (edaspidi: koodikupong) või ROCK õlle 0,5-liitriselt purgilt seitsmekohalise koodiga avamisrõngas (edaspidi: koodikupong) ja saata mobiiltelefoniga SMS lühinumbrile 12010 kujul: ROCK[tühik]seitsmekohaline kood[tühik]Sinu eesnimi[tühik]Sinu perekonnanimi (näiteks: ROCK 1234567 Kalle Kaljula). Ühe SMS-ga saab korraga saata 1 (ühe) koodi. SMS-i hind on 3 (kolm) krooni (sisaldab käibemaksu). Kampaanias osalemiseks võib s isestada koodi ka interneti kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti koos oma eesnime, perekonnanime, e-maili aadressiga ja mobiiltelefoni numbriga. K odulehel www.rock.ee ankeeti andmete sisestamine on tasuta. Kõikidele kampaanias osalejatele saadetakse vastuteade tema registreerimisest. K oodikupong tuleb alles hoida kuni auhindade võitjate selgumiseni ja auhindade kätteandmiseni.

6. Nädalaauhinnad loositakse välja 07.03.2006, 14.03.2006, 21.03.2006, 28.03.2006, 04.04.2006 ja 11.04.2006 kell 22.00. Nädalaauhinna loosimisel osalevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud alates loosimise nädalale eelneva nädala teisipäeva kella 22.00.01-st kuni loosimise nädala teisipäeva kella 21.59.59-ni. 07.03.2006 toimuval nädalaauhinna loosimisel osalevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud alates 01.03.2006 kella 00.00.01-st kuni 07.03.2006 kella 21.59.59-ni. Kõik kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osalejad osalevad nädalaauhinna loosimises ühe koodiga ühe korra.

7. Peaauhind loositakse välja 12.04.2006 kõikide kampaanias osalejate vahel, kes saatsid kampaania reeglitele vastava SMS-i või täitsid interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 01.03.2006 kella 00.00.01-st kuni 11.04.2006 kella 23.59.59-ni.

8. Nädalaauhindade võitjate nimed avaldatakse kodulehel www.rock.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval ja peaauhinna võitja nimi avaldatakse kodulehel www.rock.ee 13.04.2006. Võitjale teatatakse auhinna võitmisest korraldaja poolt helistamise teel. Kui kampaanias osaleja auhinda ei võitnud, siis korraldaja poolt talle ei helistata.

9. Peaauhinnaks oleva sõiduauto Ford Mustang saab kätte alates 13.04.2006 Ameerika Autoteeninduse OÜ asukohast Tallinnast peaauhinna võitja ja korraldaja poolt kokkulepitud ajal peale peaauhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist peaauhinna võitja poolt korraldajale ja peaauhinna võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga.

10. Nädalaauhinna saab kätte alates nädalaauhinna võitja nime avaldamisest kodulehel www.rock.ee kuni 31.05.2006 (kaasa arvatud) AS-st SEB Eesti Ühispank nädalaauhinna võitja ja korraldaja poolt kokkulepitud ajal peale nädalaauhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist peaauhinna võitja poolt korraldajale ja nädalaauhinna võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga. Nädalaauhinna vastu võtnud võitja kinnitab nädalaauhinda vastu võttes, et ta on teadlik käesolevate reeglite punktis 4.1. sätestatud pangakaardi kasutamise piirangutest ja kinnitab, et ta kohustub täitma nädalaauhinnaks oleva pangakaardi väljastava AS-ga SEB Eesti Ühispank sõlmitava pangakaardi kasutamise lepingu tingimusi ning täitma panga poolt pangakaardi kasutamiseks kehtestatud mistahes nõudeid ja tingimusi, sh tasuma pangakaardi hooldustasu, pikendus- ja asenduskaartide väljastustasu ning pangakaardi kasutamisega seotud üldiseid tehingu- ja teenindustasusid ning mistahes muid panga poolt kehtestatud tasusid.

11. Auhinna võitja peab esitama korraldajale auhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi. Auhinna kätteandjal on õigus kontrollida võitja poolt esitatud koodikupongi ja koodi õigsust. Koodikupong on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

12. Kui võitja ei ole hiljemalt 31.05.2006 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

13. Korraldajale SMS-i saatnud või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale SMS-i saatmisega või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le OK.EE, OÜ-le TELE-A, Ameerika Autoteeninduse OÜ-le ja AS-le SEB Eesti Ühispank oma isikuandmeid kampaanias osalemiseks registreerimiseks, kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).

14. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

15. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i, OÜ OK.EE, OÜ TELE-A, Ameerika Autoteeninduse OÜ töötajad ega nende perekonnaliikmed.

16. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

17. Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

18. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või kui võitja ei ole kuni auhinna üleandmiseni alles hoidnud koodikupongi, millel oleva koodi ta korraldajale SMS-ga saatis või kodulehel www.rock.ee ankeedis registreeris, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12010 saadetud SMS-i või kodulehel www.rock.ee ankeeti sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millelt saadeti SMS lühinumbrile 12010 või e-maili aadressil, milline märgiti võitja poolt kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

19. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

20. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

21. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee
 
Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!