Правила кампании на русском языке

1. Kampaania "ROCK OFF" on alates 13.02.2008 kuni 25.03.2008 toimuv tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida korraldab Saku Õlletehase AS, asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa (edaspidi: korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad:
4.1. Päevaauhinnaks on 8GB iPod Touch maksumusega 4 900 krooni. Kokku loositakse välja 42 päevaauhinda.
4.2. Peaauhinnaks on kuni 14-päeva pikkune lennureis USA-sse Californiasse peaauhinna võitjale ja tema kolmele sõbrale (edaspidi reis või peaauhind) maksumusega 160 000 krooni. Reisi võitja võib reisile kaasa võtta kolm kaaslast (edaspidi ka reisikaaslane), nende puudumise korral ei ole korraldaja kohustatud puuduvate reisikaaslaste arvele langeva peaauhinna osa maksumust reisi võitjale rahas hüvitama ega asendama peaauhinda või selle osa teist liiki auhinnaga. Peaauhinnaks olev reis peab olema toimunud hiljemalt 31.10.2008.
Peaauhinnaks oleva reisi pakett koosneb alljärgnevast:
  • neli lennukipiletit turistiklassis koos lennujaamamaksudega marsruudil Tallinn – Los Angeles / San Francisco – Tallinn, ajavahemikus 01.05.2008 – 31.10.2008;
  • reisikindlustusleping, mis sisaldab nelja inimese tervisekindlustust, reisikatkemise kindlustust ja pagasikindlustust;
  • nelja inimese USA viisa maksumus;
  • nelja inimese majutus kolmetärni hotellis kaheinimesetubades;
  • autorent 7 päevaks (ei sisalda kütuse maksumust) või lennukipiletid San Francisco ja Los Angeles'e vahel;
  • taskuraha reisitšekina reisi võitjale 40 000 krooni väärtuses.

5. Kampaanis osalemist võimaldavad spetsiaalse kampaaniamärgistusega tooted. Kampaanias osalemiseks tuleb eemaldada Rock õlle 0,5-liitriselt purgilt kuuekohalise koodiga avamisrõngas (edaspidi: koodikupong) või Rock õlle 0,5 l pudeli või Rock õlle 1,0-liitrise AM-pudeli tagaetiketilt seitsmekohalise koodiga (edaspidi: kood) ärarebitav osa (edaspidi: koodikupong) ja saata kood SMS-iga lühinumbrile 12010 kujul: ROCK[tühik] kood[tühik]Sinu eesnimi[tühik]Sinu perekonnanimi (näiteks: ROCK 123456 Katri Pokats). Ühe SMS-ga saab korraga saata ühe koodi. SMS-i hind on 3 krooni (sisaldab käibemaksu). Kampaanias osalemiseks võib sisestada koodi ka interneti kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti koos oma eesnime, perekonnanime, meiliaadressi ja mobiiltelefoni numbriga. Kodulehel www.rock.ee ankeeti andmete sisestamine on tasuta. Kõikidele kampaanias osalejatele saadetakse vastuteade tema registreerimisest. Koodikupong tuleb alles hoida kuni auhindade võitjate selgumiseni ja auhindade kätteandmiseni.

6. Päevaauhinnad loositakse välja alates 13.02.2008 kuni 25.03.2008 iga päev kell 22.00. Päevaauhinna loosimisel osalevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või interneti koduleheküljel www.rock.ee ankeedi täitnud alates loosimise päevale eelneva päeva kella 22.00-st kuni loosimise päeva kella 21.59-ni. 13.02.2008 toimuval päevaauhinna loosimisel osalevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud alates 13.02.2008 kella 00.00.01-st kuni 13.02.2008 kella 21.59-ni. 25.03.2008 toimuval päevaauhinna loosimisel osalevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud alates 24.03.2008 kella 22.00-st kuni 25.03.2008 kella 21.59-ni. Kõik kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osalejad osalevad päevaauhinna loosimises ühe koodiga ühe korra.

7. Päevaauhindade võitjate nimed avaldatakse kodulehel www.rock.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval.

8. Peaauhind loositakse välja 28.03.2008 kõikide kampaanias osalejate vahel, kes saatsid kampaania reeglitele vastava SMS-i või täitsid interneti kodulehel www.rock.ee ankeedi alates 13.02.2008 kuni 25.03.2008 kella 23.59-ni. Peaauhinna võitja nimi avaldatakse kodulehel www.rock.ee hiljemalt 01.04.2008.

9. Reisi võitja peab arvestama komplikatsioonidega, mis võivad tekkida temal ja tema reisikaaslastel USA viisa taotlemisel ning tagama, et tema ja tema reisikaaslased on sobilikud USA viisa saamiseks. Korraldaja ei ole kohustatud asendama peaauhinda teist liiki auhinnaga ega hüvitama reisi võitjale ja/või tema reisikaaslastele reisi maksumust rahas, kui reisi võitja ja/või temaga reisile kaasa minna soovivad reisikaaslased ei saa USA viisat.

10. Korraldaja ei vastuta reisi võitjale ja/või tema reisikaaslastele reisil tekkida võivate võimalike kahjude eest. Korraldaja ei vastuta reisi võitja ja/või tema reisikaaslaste poolt kolmandatele isikutele reisil tekitatud võimalike kahjude eest.

11. Peaauhinnaks oleva reisi üksikasjades lepivad peaauhinna võitja ja korraldaja kokku peale peaauhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist peaauhinna võitja poolt korraldajale ja peaauhinna võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga hiljemalt 30.04.2008.

12. Päevaauhinna saab kätte alates 18.02.2008 kuni 30.04.2008 (kaasa arvatud) Saku Õlletehase AS-ist Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa, tööpäeviti kella 9.00 kuni 15.30 peale päevaauhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist päevaauhinna võitja poolt korraldajale ja päevaauhinna võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või kodulehel www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga. Kui võitja ei ole hiljemalt 30.04.2008 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

13. Auhinna võitja peab esitama korraldajale auhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi. Auhinna kätteandjal on õigus kontrollida võitja poolt esitatud koodikupongi ja koodi õigsust. Koodikupong on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

14. Korraldajale SMS-i saatnud või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale SMS-i saatmisega või kodulehel www.rock.ee ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le OK.EE, OÜ-le TELE-A ja peaauhinna võitja reisi korraldajale AS-le Kaleva Travel oma isikuandmeid kampaanias osalemiseks registreerimiseks, kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).

15. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

16. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS, AS Kaleva Travel, AS IM Arvutid, OÜ OK.EE ja OÜ TELE-A töötajad ega nende perekonnaliikmed.

17. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

18. Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

19. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või kui võitja ei ole kuni auhinna üleandmiseni alles hoidnud koodikupongi, millel oleva koodi ta korraldajale SMS-ga saatis või kodulehel www.rock.ee ankeedis registreeris, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12010 saadetud SMS-i või kodulehel www.rock.ee ankeeti sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millelt saadeti SMS lühinumbrile 12010 või e-maili aadressil, milline märgiti võitja poolt kodulehel www.rock.ee olevasse ankeeti, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

20. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

21. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

22. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCK".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee