Kõik Rocki sõbrad!
Rock käib sulle välja võimaluse trippida oma kolme hea sõbraga mööda USA-d marsruudil
NEW YORK-WASHINGTON-LOS ANGELES-SEATTLE-CHICAGO
ja 4x15 000 krooni taskuraha.
Lisaks loosime välja 100 eksklusiivset Rocki amuletti.

Tegutse nii:

1. Kogu kokku Saku Õlletehase AS (edaspidi korraldaja) poolt toodetava Rock 0,5-liitrise õllepudeli 5 kampaania eridisainiga korki, mis on hõbedast värvi ja millel on viisnurga kujutis ning sõna USA (edaspidi võidukork).

2. Topi 5 (viis) võidukorki Eesti Posti oranži eriümbrikusse ja saada aadressil Postkast nr 3069, Tallinna Peapostkontor 10507. Ümbrikule kirjuta oma nimi, kontaktandmed ja allkiri, mis kinnitab, et oled vähemalt 18-aastane ning oled nõus korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

3. Auhindade loosimine toimub 09.06.2003 ja seal osalevad kõik ümbrikud, mis on korraldaja poolt kätte saadud hiljemalt 06.06.2003.

4. Auhindade võitjate nimed avaldatakse hiljemalt 09.06.2003 internetis aadressil www.rock.ee. Reisi võitjaga võetakse korraldaja poolt isiklikult ühendust.

Kampaania tingimused:

1. Kampaania peaauhinnaks oleva reisi võitja võib reisile kaasa võtta kolm vähemalt 18-aastast kaaslast (edaspidi ka reisikaaslane). Peaauhinnaks oleva reisi pakett koosneb alljärgnevast:

  • neli lennukipiletit marsruudil Tallinn-New York-Washington-Los Angeles-Seattle-Chicago-Tallinn, ajavahemikus 01.07.2003 -30.09.2003. (Reisi pikkus vastavalt võitja soovile 14-20 päeva)
  • kindlustusleping, mis sisaldab nelja inimese reisikindlustust, so tervisekindlustust, reisikatkemise kindlustust ja pagasikindlustust;
  • nelja inimese USA viisa maksumus;
  • reisitšekid reisi võitjale ja igaühele tema reisikaaslastest 15 000.- (viisteist tuhat) Eesti krooni väärtuses.

2. Reisi võitjale antakse korraldaja poolt reisile kaasa ka videokassetid koos videokaameraga, millega reisi võitjal on võimalus kogu reis jäädvustada. Reisi võitja peab videokaamera tagastama korraldajale 10 (kümme) päeva jooksul reisilt naasmisest arvates. Reisi võitja peab võimaldama korraldajal teha reisil jäädvustatud videomaterjalist koopia 10 (kümme) päeva jooksul reisilt naasmisest arvates. Korraldaja jätab endale õiguse kasutada reisi võitja poolt videokaameraga jäädvustatud videomaterjali oma reklaamitegevuses meedias, reklaamides, PR kampaaniates jne.

3. Reisi võitja peab arvestama komplikatsioonidega, mis võivad tekkida temal ja tema reisikaaslastel USA viisa taotlemisel ning tagama, et tema ja tema reisikaaslased on sobilikud USA viisa saamiseks. Korraldaja ei ole kohustatud asendama peaauhinda teist liiki auhinnaga ega hüvitama reisi võitjale ja/või tema reisikaaslastele reisi maksumust rahas, kui reisi võitja ja/või temaga reisile kaasa minna soovivad reisikaaslased ei saa USA viisat.

4. Kampaania korraldaja ei vastuta reisi võitjale ja/või tema kaaslastele reisil tekkida võivate võmalike kahjude eest.

5. Amuleti võitnud kampaanias osaleja saab võidetud amuleti fotoga isikuttõendava dokumendi (pass, juhiluba) alusel kätte Saku Õlletehasest kuni 30.09.2003 (kaasa arvatud).

6. Kampaanias ei või osaleda kampaania Korraldaja, SAKU ÕLLETEHASE AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti TANK GRUPI AS-i töötajad ega nende perekonnaliikmed.

7. Kampaania Korraldajal on õigus kontrollida kõikide kampaania auhindade võitjate poolt Kampaania korraldajale saadetud võidukorkide õigsust. Võidukorgid on käesolevatele reeglitele mittevastavad ja auhindade võitmiseks kehtetud juhul, kui need on omandatud ebaausal teel või kui ükskõik milline võidukork või selle märgistus on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik mis viisil muudetud. Kõik koos võidukorkidega kampaania Korraldajale esitatud kampaanias osalejate poolt võidukorkide ümbrikutele märgitud andmed jäävad kampaania Korraldaja valdusesse ega kuulu kampaanias osalejatele tagastamisele.

8. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindasid ei asendata kampaanias osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvita auhindade võitjatele auhindade maksumust rahas, v.a. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga kampaania Korraldaja otsusel.

9. Kampaania korraldaja väljastab auhindu kuni 30.09.2003 (kaasa arvatud) Saku Õlletehase AS-s (asukoht: Saku, 75501, Harjumaa). Auhinnad, milledele võitjad ei ole õigeaegselt järele tulnud, ei kuulu võitjatele väljastamisele.

10. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms. üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

11. Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt postitatud võidukorkide kampaania Korraldajale hilinemisega kohalejõudmine; võidukorkide rikkumine või hävimine peale nende postitamist ja enne kampaania Korraldajani jõudmist; kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt postitatud võidukorkide ümbrikule märgitud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

12. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.

13. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja asukohta Saku, 75501, Harjumaa märksõnaga "Rock Star Tripp"

Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!