1. Kampaania "ROCKi TEKSAD“ on alates 26.07.2008 kuni 13.09.2008 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa) - edaspidi korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaania auhindadeks on kokku 500 paari ROCKi teksaseid väärtusega 1500 krooni paar.

5. Kampaanias osalemiseks tuleb eemaldada ROCKi õlle 0,5-liitriselt või 1,2-liitriselt pudelilt seitsmekohalise koodiga (edaspidi: kood) ärarebitav osa või ROCKi õlle 0,5-liitriselt purgilt seitsmekohalise koodiga avamisrõngas (edaspidi: koodikupong) ja saata kood koos oma ees- ja perekonnanimega mobiiltelefoniga SMS (sõnumi hind 3 krooni) lühinumbrile 12010 kujul: ROCK(tühik)kood(tühik)eesnimi(tühik)perekonnanimi (näide: ROCK V234567 Rauno Stüff). Kood koosneb ühest tähest ja kuuest numbrist. Kampaanias osalemiseks võib nimetatud andmed sisestada ka ROCKi veebilehel www.rock.ee kampaania ankeeti koos kampaanias osaleja eesnime, perekonnanime, mobiiltelefoni numbri ja e-posti aadressiga. Veebilehel www.rock.ee ankeeti andmete sisestamine on tasuta. Kõikidele kampaanias osalemiseks registreerunutele saadetakse olenevalt osalemise viisist kas SMS-ga või e-kirjaga vastuteade tema registreerimisest. Koodikupong tuleb alles hoida kuni auhindade võitjate selgumiseni ja auhindade kätteandmiseni.

6. Alates 26.07.08 kuni 13.09.2008 loositakse SMS-i saatnute või veebilehel www.rock.ee ankeedi täitnute vahel iga päev kell 22.00 välja 10 paari ROCKi teksaseid. Loosimises osalevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või veebilehel www.rock.ee ankeedi täitnud alates loosimise päevale eelneva päeval kell 22:00 kuni loosimise päevani kell 21:59. 26.07.2008 auhinna loosimisel osalevad need kampaanias osalejad, kes saatsid SMS-i või täitsid veebiaadressil www.rock.ee ankeedi alates 26.07.2008 kell 00:00:01 kuni kell 21:59. 13.09.2008 toimuval auhindade loosimisel osalevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või veebilehel www.rock.ee ankeedi täitnud alates 12.09.2008 kell 22:00 kuni 13.09.2008 kell 23:59.

7. Kõik kampaania reeglitele vastava SMS-i saatnud või veebilehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osalejad osalevad auhinna loosimises ühe koodiga ühe korra.

8. Auhindade võitjate nimed avaldatakse veebilehel www.rock.ee hiljemalt loosimisele järgneval teisel tööpäeval.

9. Alates 26.07.2008 kuni 31.08.2008 auhinna võitnutel tuleb hiljemalt 08.09.2008 teatada korraldajale võitjate poolt soovitud ROCKi teksade disain ja suurusnumber. Alates 01.09.2008 kuni 13.09.2008 auhinna võitjatel tuleb hiljemalt 15.09.2008 teatada korraldajale võitjate poolt soovitud ROCKi teksade disain ja suurusnumber. ROCKi teksade disain ja suurusnumbrid on avaldatud veebilehel www.rock.ee.

10. Auhindadeks olevad ROCKi teksad saab kätte alates 28.10.2008 kuni 12.12.2008 (kaasa arvatud) Saku Õlletehase AS-st tööpäeviti kell 9.00 kuni 15.30 pärast auhinna võitmise aluseks olnud koodikupongi esitamist auhinna võitja poolt korraldajale ja auhinna võitja poolt korraldajale saadetud SMS-s või veebiaadressil www.rock.ee olevas ankeedis toodud isikuandmete vastavuse kinnitamisel isikuttõendava dokumendiga.

11. Korraldajal on õigus kontrollida võitja poolt esitatud koodikupongi õigsust. Koodikupong on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel või kui see on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

12. Kui auhinna võitja ei ole hiljemalt 12.12.2008 auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine auhinna võitja.

13. Korraldajale SMS-i saatnud või veebilehel www.rock.ee ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Korraldajale SMS-i saatmisega või veebilehel www.rock.ee ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le OK.EE ja OÜ-le TELE­-A töötlemiseks oma isikuandmeid kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

14. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

15. Kampaanias ei või osaleda korraldaja Saku Õlletehase AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Tank Grupi AS-i, OÜ Tele-A ja OÜ OK.EE töötajad ega nende perekonnaliikmed.

16. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

17. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

18. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või kui võitja ei ole kuni auhinna üleandmiseni alles hoidnud koodikupongi, millel oleva koodi ta korraldajale saatis, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12010 saadetud SMS-i või veebilehel www.rock.ee ankeeti sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine, mis ei ole tingitud korraldaja süüst) ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

19. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

20. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

21. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "ROCKi TEKSAD".

Kampaania lisainfo telefonil 650 8439 või www.rock.ee