1. Kampaania "Wanted!" on 01.07.2002 kuni 07.09.2002 toimuv tarbijamäng - edaspidi kampaania, mida korraldab Saku Õlletehase AS (asukoht: Saku, 75501, Harjumaa) - edaspidi korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

4. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, SAKU ÕLLETEHASE AS-i ning temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti TANK GRUPI AS-i töötajad ega nende perekonnaliikmed.

5. Auhindade võitjad peavad korraldaja nõudmisel tõendama oma isiku vastavust käesolevatele reeglitele. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

6. Korraldajal on õigus kontrollida kõikide kaalumiseks esitatud korkide õigsust. Kaalumiseks esitatud korgid on käesolevatele reeglitele mittevastavad ja auhindade saamiseks kehtetud juhul, kui need ei ole Rock või Hard Rock õllepudelite punase märgistusega korgid või on need omandatud ebaausal teel või kui ükskõik milline kork või selle märgistus on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik mis viisil muudetud.

7. Auhinna võitja kaotab õiguse auhinnale juhul, kui kaalutud korkide seas on mõni käesolevatele reeglitele mittevastav kork või kui kampaania korkidele on kaalumiseks midagi raskuseks lisatud.

8. Kampaanias osaleja poolt 03.08.2002 toimuvale vahekaalumisele esitatud korgid, mille eest korraldaja annab kampaanias osalejale auhinnad, ei kuulu korraldaja poolt kampaanias osalejale tagastamisele.

9. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata kampaanias osaleja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas, v.a. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

10. Korraldaja lepib peaauhinna (8000 pudeli Rock õlle) võitjaga personaalselt kokku peaauhinna kätteandmise aegades ja kogustes. Korraldaja annab kampaania peaauhinna võitjale üle korraga minimaalselt 10 kasti õlut. Peaauhinna kätteandmine toimub korraldaja asukohas Sakus, Harjumaal tööpäeviti kella 09.00 kuni 16.00. Peaauhinna võitja kohustub peaauhinna korraldajalt vastu võtma hiljemalt 01.12.2002.

11. Auhindade vastuvõtmist võitjate poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena korraldajale kasutada võitjate nimesid meedias, reklaamides, PR kampaaniates maksimaalselt jms. üritustel ilma võitjatele selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

12. Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral ei vastuta korraldaja kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

13. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.

14. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult korraldaja asukohta Saku, 75501, Harjumaa märksõnaga "Wanted!"

Kampaania lisainfo interneti aadressil www.rock.ee või telefonil (0) 650 8400.

Rock — karm őlu karmis maailmas!
Tartu Rock, vaata siit Kütab karmilt aastaringselt.
Ainus omataoline Eestis
Kõva 10 aastat!